Klimatsmarta fastigheter

Bostaden är för många den största investeringen i livet. Samtidigt har det blivit allt viktigare för de allra flesta att leva mer hållbart och klimatsmart. Att bygga och bo klimatsmart är redan nu viktigt och kommer att bli allt viktigare i framtiden.

Kollektivt boende bättre

Även om många föredrar att bo i villa så är det, ur klimatsynpunkt, ofta bättre med flerbostadshus. Olika typer av gemensamma och kollektiva boenden sparar på miljön genom att vi kan dela på resurserna. Genom att anlita ett företag som tar hand om förvaltningen, exempelvis nabo.se, kan det bli lika smidigt att bo i bostadsrätt som i äganderätt.

Genom att låna av varandra och dela på exempelvis tvättstuga och bilar, kan du dessutom spara mycket pengar. Delningsekonomin, det vill säga att du hyr, lånar eller delar istället för att själv äga, blir alltmer attraktiv då vi vill leva både ekonomiskt och klimatsmart.

Klimatsmarta bostäder

I ett globalt sett kyligt land som Sverige är uppvärmning en stor energislukare. Att välja att bo på en mindre yta så att det blir mindre att värma upp och att sänka inomhustemperaturen några grader och byta till klimatsmart uppvärmning är en av de största insatserna du som privatperson kan göra för att minska din klimatpåverkan. Att täta och tilläggsisolera är en bra idé för de allra flesta för att både spara på klimatet och pengarna.

Att allt fler byggbolag inser vikten av hållbarhet är viktigt för att Sverige och världen ska nå sina klimatmål. Du som privatperson kan accelerera detta genom att efterfråga klimatsmarta lösningar och se till att själv återanvända så mycket som möjligt vid exempelvis renoveringar.