Vegetarisk kost bra för miljön

Allt fler väljer idag att helt eller delvis äta vegetarisk kost. Ett sådant val kan ha många orsaker, till exempel att man inte vill att djur ska lida på grund av den ofta undermåliga djurhanteringen i köttindustrin, eller att man känner att man mår bättre av det. En mycket vanlig anledning är också att det är bra för miljön att äta mindre kött och mer vegetariskt.

Det finns flera faktorer som gör att vegetarisk kost är bättre för miljön än att äta kött. En av dem är att köttindustrin står får lika mycket utsläpp som alla bilar, båtar, bussar och flygplan i världen tillsammans. Med tanke på hur mycket det talas om miljöbilar och att man måste minska mängden flygningar i världen skulle man med andra ord kunna tycka att man borde prata minst lika mycket om köttets påverkan på miljön, eftersom den är betydligt större. Anledningen bakom dessa utsläpp är framförallt all den metangas som kor och får släpper ifrån sig, och som är en värre växthusgas än koldioxid.

Att äta kött är dessutom en mycket ineffektiv metod för att att tillgodogöra sig jordens resurser och näring. Detta eftersom näringen måste ta ”omvägen” via djuren innan den når människan. Majoriteten av all vår jordbruksmark på jorden används idag för att odla föda till djur. Om den istället användes till att odla spannmål och andra grödor som konsumeras direkt av människor, skulle det inte bara vara energisparande och bra för miljön, utan också kunna bidra stort till att minska svälten i världen.

Trots alla de fördelar för miljön som vegetarisk kost alltså har, hamnar vegetarianer ofta i den situationen att de måste försvara sitt val av kost, till exempel inför de som tycker att det är naturligt att människor äter kött. Ett bra argument att svara med då är att vi idag äter ungefär 25 kilo mer kött per person och år än vi gjorde år 1990. År 1960 åt vi svenskar 50 kilo kött per person och år, år 1990 60 kilo per person och år, och år 2014 åt vi hela 85 kilo kött per person och år. Det är med andra ord ingenting naturligt med den köttkonsumtion vi ser idag, som gör att djurhantering och slakt har behövt förvandlas till en industri, där man massproducerar köttprodukter. Det är visserligen sant att det var naturligt att äta kött på den tiden när vi fortfarande var jägare och samlare – att äta vilt är än idag ett miljövänligt alternativ om man vill äta kött. Men man kan inte försvara det överdrivna köttätandet som vi svenskar har idag med att ”man alltid har gjort så”, för det har man inte. Om man känner att man skulle behöva vässa på sin presentationsteknik för att kunna ta diskussionen om vegetarianism när den dyker upp, kan man gå en kurs hos Advantum. Då kommer man garanterat att ha de retoriska förmågor som krävs för att vinna en diskussion.