Studera miljöfrågor på universitetet

Miljö och hållbar utveckling är ett ämne som engagerar allt fler, och i framtiden kommer det sannolikt att finnas större efterfrågan på arbetsmarknaden efter kompetens inom detta område. Lyckligtvis finns det också allt fler utbildningar som behandlar olika miljöfrågor på svenska universitet och högskolor.

Som exempel kan nämnas Stockholms universitet och den Naturgeografiska institutionen, som har flera kurser i ämnet. En av deras kurser heter till exempel Miljövård och miljöarbete, och är på 15 hp. I kursen tar man bland annat upp olika miljöproblem, hållbar utveckling och hur man praktiskt kan arbeta för miljön. Under kursens gång kommer man in på bland annat miljöhistoria och miljöpolitik, inklusive de nationella miljömålen, samt sambanden mellan livsstil och miljö. Det är med andra ord en omfattande och allmän kurs, som är en bra grund inför framtida miljöstudier.

En annan kurs vid samma institution är Hållbar utveckling och miljöpolitik. Denna kurs är endast på 7,5 hp, och fokuserar så som namnet antyder på två särskilda aspekter av den ovan nämnda kursen. I kursen går man in på detaljnivå, och diskuterar bland annat enskilda politikers och myndigheters sätt att behandla miljöfrågor.

I och med att miljöfrågor har blivit ett allt hetare ämne har dessa utbildningar blivit allt mer populära, vilket har gjort det svårare att komma in på utbildningarna. Därför kan det vara bra att göra högskoleprovet, för att ha en bättre chans att komma in på utbildningarna. Läs mer om hur du kan förbereda dig för provet på Hpguiden.se, där du bland annat hittar gamla högskoleprov som du kan träna på.