Se till att handla lokalprodu

Att handla lokalproducerat är ett enkelt sätt att ta tillvara på miljön, det finns många anledningar till att du ska handla lokalproducerat. En av dem är att om du handlar svensk mat kan du känna dig trygg med att innehållsförteckningen visar allt vad som är i. Om du handlar grönsaker har de inte behandlats på samma sätt som grönsaker som producerats i utlandet och de har inte färdats lika långt. Det är vanligt att grönsaker som importeras även fryses ned vilket gör att mycket av de viktiga födoämnena i maten går förlorade. Detta vill du givetvis undvika. Det är därmed bättre för din kropp att handla lokalproducerat. En annan anledning är att om du till exempel handlar kött som är svenskt vet du att djuret har levt under relativt bra förhållanden. Detta är saker som spelar in och det är omöjligt att kontrollera djurhållningen i andra länder till fullo.

Transporten är dock en mycket stor anledning till att du ska handla lokalproducerat, ju kortare dina varor har färdats desto mindre utsläppt har skett på grund av dem. Dessutom betyder det att de är färskare och sannolikt även att de har blivit utsatta för mindre gifter under behandlingen. Utöver det så stödjer du lokala bönder och ser till att näringslivet i Sverige kan fortsätta. Det är därför värt att betala en krona mer för den mjölk som är lokalproducerad istället för mjölk som skeppas från Holland. Du gör alltså inte bara en god gärning för din kropp och för miljön utan även för samhället genom att handla svenskt. De flesta är väl medvetna om böndernas förhållanden i Sverige och det är mycket svårt att vara bonde idag och få det att gå runt.

Genom att fler handlar svenskt får de högre löner och det blir enklare att behålla de svenska gårdarna vilket är en god gärning för miljön. Om du kan odla eget är även detta bra, idag finns det många små lantgårdar där man säljer grönsaker, mjölk och annat direkt från bruket. När man handlar från dessa går pengarna direkt till bönderna och du vet vart det kommer ifrån och vad du får. Om du kan handla på detta sätt är det optimalt. I Stockholm finns bondemarknaden där bönder säljer färska grönsaker under helgerna, detta bör du kolla in.