Oroar du dig för klimatet och ekonomin?

Framtiden kan kännas osäker och otrygg. Hur illa kommer klimatförändringarna bli och hur kommer de påverka ekonomin? Hur snabbt kommer det gå och hur mycket kommer våra liv behöva påverkas? Att du oroar dig är en högst rimlig reaktion, men samtidigt är oro inget som löser några problem.

Ta hand om din oro

Eftersom du kommer tänka klarare, fatta bättre beslut och bli bättre på att orka handskas med svåra saker om du är mindre orolig, är det viktigt att du gör vad du kan för att ta hand om din oro. Det är inte bara ett sätt att ta hand om dig själv utan också det som gör att du kan bli en handlingskraftig människa som faktiskt kan skapa förändring. En sak som gör många lugnare är att ha grönt omkring sig. Att se frön från flo-rea.com gro och ta sig upp ur jorden kan göra de oroligaste hjärtan lugnare.

Ta reda på fakta

Något annat som kan vara bra både för oron och för att se vad du kan göra, är att ta reda på fakta om hur klimathotet ser ut och var vi befinner oss just nu. Vilka prognoser för hur ekonomin kommer påverkas finns? Den senaste klimatrapporten är ingen munter läsning, tvärtom verkar läget vara allvarligare än vad forskarna tidigare trott. Ändå är det här fakta om läget som du behöver ta del av för att kunna förhålla dig till dem.

Vad kan du göra?

Att hitta sätt att handskas med oron är något du kan göra för att orka med din vardag och för att hitta den kraft du behöver. Men dina frön från flo-rea.com kan kännas små och meningslösa i sammanhanget. Det du kan göra rent konkret för klimatets skull är att se över dina konsumtionsvanor, hur mycket du reser och hur du väljer att resa. Det är där du kan påverka som mest.

Odlad förändring

Ett sätt att konsumera mindre mat som behöver transporteras är att helt enkelt odla den själv. På det sättet kan du kombinera fröna från flo-rea.com som ger mindre oro med något som gör en verklig skillnad även för klimatet. Transporter är ett av de största problemen eftersom de har en så negativ miljöpåverkan och alla transporter som kan uteslutas är därför ett bra bidrag till förändring. Vägen från din trädgård till din tallrik är inte lång och du lär inte behöva något flygplan eller oljedrivet fordon för att få hem mat som du odlar själv.