Miljövänliga energikällor

Vi har blivit allt bättre på att nyttja miljövänliga energikällor och utvecklingen går framåt väldigt snabbt. Idag kan man till exempel välja i Sverige och i många andra länder om man vill köpa miljövänlig el från ett elbolag istället för vanlig el. Vad innebär egentligen miljövänlig el? Det är helt enkelt el som har utvunnits ur förnyelsebara energikällor. Olja och kol är till exempel inte förnyelsebara och när denna resurs tar slut kan vi aldrig få tillbaka den igen. Vind- vatten- och solkraft är förnyelsebart och en oändlig resurs som aldrig kommer att försvinna hur mycket vi än använder oss av den. Det är självklart mycket bra för miljön och som tur är förstår allt fler människor numera hur viktigt det är att vi går över till dessa energikällor.

Ta vara på naturens kraft

I Sverige är det vanligt att el utvinns ur vattenkraft och det finns drygt 2000 svenska vattenkraftsverk. Det är en optimal energikälla i Norden eftersom vi har så många olika vattendrag som vi kan dra nytta av. Trots det byggs det inte några nya vattenkraftsverk numera och de flesta som finns i Sverige är byggda på 1950-talet och 1960-talet. Det är delvis för att det inte finns något behov för det, men även för att det påverkar miljön negativt när man bygger vattenkraftsverk eftersom man måste ändra om i den naturliga miljön. Vattenkraft är dock en mycket effektiv förnyelsebar energikälla eftersom man kan reglera den och det är främst tack vare vattenkraften som vi har god tillgång på förnybar el i Sverige. Det har även satsats mycket utveckling och uppbyggnad av vindkraftsverk och solpaneler på senare år. Amerikanska forskare har nu upptäckt att fönster kan agera som solpaneler och vi kommer sannolikt snart få se mer av denna typ av innovativa produkter på marknaden.

Sol, vind och vatten

Vart man än åker i Sverige idag kan man se vindkraftsverk. Från början fokuserades byggnationen av vindkraftsverk runt de södra delarna i landet och främst runt Skåne. Nya vindkraftsverk byggs dock nästan enbart i de norra delarna av landet nuförtiden. Vindkraft är en ren energi som också fungerar bra att utvinna i Sverige. Nackdelen med vindkraft är att det inte går att lagra den energi man utvinner på ett bra sätt, än vill säga. Dessutom är det väderberoende. Samma sak gäller för solpaneler och därför är det inte en optimal lösning i Sverige eftersom vi har så få soltimmar här. En kombination av alla tre energikällor är dock optimalt och kommer med största sannolikhet att kunna driva hela Sverige med el i framtiden. Självklart kan någon uppfinna en ännu bättre lösning än så. Om du kommer på något riktigt bra, försök att göra din idé till en verklighet för naturens och mänsklighetens skull. Ta till exempel ett lån med Capcito och sätt igång med din utveckling.