Vad kan då företag göra för att motverka den pågående miljöförstöringen? Faktum är att det finns väldigt många åtgärder för miljön som är möjliga att genomföra och bör vidtas av företagare. Här vill vi hänvisa till en förteckning eller lista med titeln “Bättre företag för en bättre miljö” som länsstyrelsen har sammanställt. Gå gärna in och titta på listan själva genom att klicka på titeln.

Rekommendationerna i förteckningen är indelade i ett antal underrubriker. Enligt länsstyrelsen bör företag se över sin energiförbrukning, sitt avfall samt sina inköp och transporter. Såväl luft, mark, vatten och avlopp som eventuellt buller och bruk av kemikalier bör också tas i beaktande. Nedan följer några konkreta exempel på vad företag kan göra för att bergänsa sin miljöpåverkan enligt Länsstyrelsen.

  • Ta fram rutiner för miljöanpassade inköp
  • Installera energimätare
  • Hålla telefon- och videokonferenser
  • Källsortera olika avfallsslag
  • Systematiskt och regelbundet kontrollera utsläpp

climatebild

Företagens ansvar för miljön

klimatbild paint

Sverige har en förhållandevis miljömedveten befolkning. I det förra riksdagsvalet fick miljöpartiet tredje flest antal röster, och utsläppsnivåerna i landet är bland de lägsta inom EU och OECD. Samtidigt uppges Sverige vara världens 13:e största miljöbov i rapport om miljöförstöring publicerad av Världsnaturfonden år 2012. Om alla levde sina liv som den genomsnittlige svensken skulle hela tre jordklot behövas för att tillfredsställa planetens invånares behov.

Som privatperson finns det mycket man kan göra för att förbättra miljön. På våren och sommaren går det att ersätta torktumlare och torkskåp med ett tvättstreck i trädgården. Genom att koka vatten med en vattenkokare sparar man energi. Många är redan noga med att stänga av lampor och elektriska apparater istället för att låta dem stå på i onödan.

Också politiker kan bidra till att hindra miljöförstöringen. Med hjälp av skatter och avgifter är det exempelvis möjligt att på en politisk nivå motverka handlingar, beteenden och strukturer som skadar naturen.

Utsläppsnivåerna i Sverige kommer likväl att fortsätta vara höga om inte företag tar sitt ansvar för situationen. Många företags verksamhet innefattar eller är beroende av produktion, transporter och affärer som har en oerhört mycket större negativ inverkan på miljön än den enskildess dagliga förehavanden. Att företagare försöker ta hänsyn till miljön är därför av avgörande betydelse.

Vad kan företagen göra för att minska påverkan?

Varje år släpper Sverige ut cirka 65 miljoner ton koldioxidekvivalenter varje år. Denna siffra skulle kunna sänkas oerhört om näringslivet i landet uppmärksammade frågan på allvar och tog ansvar för sin klimatpåverkan. Tillsammans kan näringslivet i landet påverka Sveriges totala utsläppsnivåer och således även Europas totala utsläpp. Flera initiativ har tidigare tagits av organisationer och flera företag har redan börjat sätta in åtgärder för att minska på utsläppen. Erfarenhet visar att de flesta företag kan minska sina utsläppsnivåer med upp till 20% efter bara ett års tid.
klimatförändring

Företagarnas initiativ på klimatfrågan

Blicc.se ämnar till att rikta sig ut till företagare i Sverige som arbetar aktivt och konkret med klimatfrågan. Syftet med denna hemsida är att få igång frågan bland landets företagare samt att kunna identifiera och genomföra åtgärder som genemsamt leder till minskade koldioxidutsläpp samtidigt som det är lönsamt för företagen. Genom att arbeta tillsammans är det möjligt att minska på vår klimatpåverkan på ett effektivt sätt. Här kan du läsa mer om klimatfrågan hos DN.se.

blicc.se klimatfråga