Vad kan företagen göra för att minska påverkan?

Varje år släpper Sverige ut cirka 65 miljoner ton koldioxidekvivalenter varje år. Denna siffra skulle kunna sänkas oerhört om näringslivet i landet uppmärksammade frågan på allvar och tog ansvar för sin klimatpåverkan. Tillsammans kan näringslivet i landet påverka Sveriges totala utsläppsnivåer och således även Europas totala utsläpp. Flera initiativ har tidigare tagits av organisationer och flera företag har redan börjat sätta in åtgärder för att minska på utsläppen. Erfarenhet visar att de flesta företag kan minska sina utsläppsnivåer med upp till 20% efter bara ett års tid.
klimatförändring

Företagarnas initiativ på klimatfrågan

Blicc.se ämnar till att rikta sig ut till företagare i Sverige som arbetar aktivt och konkret med klimatfrågan. Syftet med denna hemsida är att få igång frågan bland landets företagare samt att kunna identifiera och genomföra åtgärder som genemsamt leder till minskade koldioxidutsläpp samtidigt som det är lönsamt för företagen. Genom att arbeta tillsammans är det möjligt att minska på vår klimatpåverkan på ett effektivt sätt. Här kan du läsa mer om klimatfrågan hos DN.se.

blicc.se klimatfråga